Doučování žáků - Národní plán obnovy

Naše škola je zapojena do projektu z Národního plánu obnovy, který je financován Evropskou unií