Vyučující

Pedagogové ZŠ Nová Hradečná

  • Mgr. Soňa Trávníčková - vyučující,  ředitelka školy, speciální pedagog, výchovný poradce, koordinátor etické výchovy, vedení reedukačních činností
  • Mgr. Hana Ševčíková - vyučující, zástupce ředitele, speciální pedagog, koordinátor EVVO
  • Mgr. Renáta Tumová - vyučující, koordinátor ICT, koordinátor výchovy ke zdraví
  • Blanka Urbášková - asistent pedagoga, v I. třídě
  • Věra Šafaříková -  asistent pedagoga  ve II. třídě, vychovatelka ŠD - ranní družina
  •  Pavlína Knobová- vyučující, vychovatelka ŠD, metodik prevence, koordinátor dopravní výchovy
  • Mgr. Karel Janečka- nepovinný předmět Náboženství, koordinátor multikulturní výchovy

Provozní pracovníci

  • Zdeňka Kubíčková - školnice, uklízečka, pracovnice výdeje stravy