Vyučující

Pedagogové ZŠ Nová Hradečná

 • Mgr. Soňa Trávníčková - vyučující,  ředitelka školy, speciální pedagog, výchovný poradce, koordinátor etické výchovy, vedení reedukačních činností
 • Mgr. Hana Ševčíková - vyučující, zástupce ředitele, speciální pedagog, koordinátor EVVO
 • Mgr. Petra Žvátorová - vyučující, koordinátor ICT, koordinátor výchovy ke zdraví
 • Miroslav Ševčík - vyučující Informatiky
 • Mgr. et Mgr. Jana Zorková - školní psycholog
 • Blanka Urbášková - školní asistent, vychovatelka ŠD - ranní družina
 • Věra Šafaříková -  asistent pedagoga  ve II. třídě
 • Nikola Nesétová - asistent pedagoga ve III. třídě
 •  Pavlína Knobová- vyučující, vychovatelka ŠD, metodik prevence, koordinátor dopravní výchovy
 • Mgr. Karel Janečka- nepovinný předmět Náboženství, koordinátor multikulturní výchovy

Provozní pracovníci

 • Zdeňka Kubíčková - školnice, uklízečka, pracovnice výdeje stravy