Granty a dotace

V rámci úspěšně podané žádosti o podporu ze SFŽP (výzvy č.16/2017 NPŽP) byly na základě Rozhodnutí č. 09501862 poskytnuty  formou dotace ze SFŽP ČR finanční prostředky ve výši 368 620 Kč tj. 85,0% ze základu pro stanovení podpory na realizaci projektu:

Učíme se v zahradě

Soubory