Organizace školy

Organizace školy ve školním roce 2021/2022

Základní škola Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvková organizace,

1. až  5. postupný ročník, vyučuje se ve třech třídách.

třída 1. ročník (7 žáků) : třídní učitelka Mgr. Soňa Trávníčková, řed.,výchovný poradce, úvazek 1 (11 hodin přímé pedagogické práce v rozvrhu žáků 1. ročníku + 3 hodiny předmětu speciálně pedagogické péče  + 2 nadúvazkové hodiny ČJ v úterý a čtvrtek v 1. ročníku ). 2 žáci zařazeni  k integraci, vzděláván s podporou AP, asistent pedagoga Blanka Urbášková, úvazek 0,5.   Pč, Prv, Vv, TV  a HV v 1. ročníku (7 hodin týdně) vyučuje Pavlína Knobová na pracovní smlouvu, pracovní úvazek 0,318.

 II. třída : 2. a 3.ročník,   11 žáků (2 + 9) třídní učitelka Mgr.Hana Ševčíková, úv.1,00 (22 + 1 nadúvazková hodiny), zástupce ředitele školy, koordinátor EVVO a výchovy ke zdraví. 
Pč, Vv, TV  (4 hodin týdně) vyučuje Pavlína Knobová ve spojené I. a II. třídě v rámci pracovního úvazku 0,318
1 hodina ČJ (čtení) ve II. třídě ve čtvrtek  je stanovena jako nadúvazková hodina.                           

 III. třída: 4. a 5. ročník 9 žáků (2 + 7), třídní učitelka Mgr. Renáta Tumová, úvazek 1 (22+1), koordinátor ICT, koordinátor projektu Školní mléko a Ovoce do škol . 1  hodina ČJ v pondělí je stanovena  jako nadúvazková.
1 žák je v této třídě zařazen  k integraci, vzděláván s podporou AP, asistent pedagoga Radka Pospíšilová,  úvazek 0,6389.  
 

 Celkový počet žáků školy je 27, z nichž 3 dojíždí z Plinkoutu a 1 žák z Pískova.


1 oddělení ŠD max. kapacita 30 zapsaných žáků            

vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,655 (19 hodin/ týden přímé pracovní práce)
vychovatelka Věra Šafaříková, úvazek 0,172 (5 hodin/ týden přímé pracovní práce, ranní ŠD)

ŠD přednostně navštěvují žáci 1. až 4. ročníku, žáci 5. ročníku, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a dovoluje-li to kapacita ŠD mohou také navštěvovat školní družinu.

 Provoz ŠD a rozvržení přímé ped. práce:      

Ranní družina denně 6.45 – 7.45 vychovatelka Věra Šafaříková, úvazek 0,172 (5 hodin/ týden přímé pracovní práce)
odpolední družina od 11.45 – 15.45 v pondělí a 11.45 – 15.30 úterý-pátek, vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,655 (19 hodin/ týden přímé pracovní práce).

Nepřímá míra pracovní povinnosti bude zaměstnancům stanovena dle potřeb zaměstnavatele.

Školní budovu otevírá školnice Zdeňka Kubíčková v 6.00 hodin.  

Výuka náboženství: Výuka náboženství v letošním školním roce není realizována.
 

V Nové Hradečné, 28.8.2021                          
Mgr. Soňa Trávníčková. řed. ZŠ