Organizace školy

Organizace školy ve školním roce 2022/2023

Základní škola Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvková organizace,Málotřídní škola s výukou v 1. až  5. postupném ročníku, vyučuje se ve třech třídách.

I.třída 1. ročník ročník (13 žáků) : třídní učitelka Mgr. Soňa Trávníčková, řed.,výchovný poradce, úvazek 1 (11 hodin přímé prac. povinnosti  + 2 nadúvazkové hodiny ČJ vúterý a středu 3. vyučovací hodinu + 2 hodiny předmět speciálné pedagogické péče v rozvrhu žáků 2. ročníku) Pč, Prv, Vv, TV  a HV v 1. ročníku (7 hodin týdně) vyučuje Pavlína Knobová na pracovní smlouvu pracovní úvazek 0,318. Jeden žák na základě vyšetření v SPC a PPP zařazen k integraci. Ve třídě pracuje asistent pedagoga, Blanka Urbášková, úvazek 0,5 v ZŠ.

 II. třída : 2. a 3.ročník,   9 žáků (7 + 2 žáků) třídní učitelka Mgr.Hana Ševčíková, úv.1,00 (22 + 2 hodiny předmět speciálné pedagogické péče v rozvrhu žáků 2. ročníku) . Zástupce ředitele školy, koordinátor EVVO a výchovy ke zdraví, Pč, Vv, TV  (4 hodin týdně- 2. ročník) vyučuje Pavlína Knobová ve spojené I. a II. třídě (1.2. ročník) v rámci pracovního úvazku 0,318. PČ, HV, TV ve 3. ročníku vyučuje Mgr. Renáta Tumová v rámci rozvrhu III. třídy se spojenými ročnícíky 3.4.5. ročník.     2 žáci zařazeni  k integraci, vzděláváni s podporou AP, asistent pedagoga Věra Šafaříková, úvazek 0,5 v ZŠ.             

III. třída: 4. a 5. ročník 7 žáků, třídní učitelka Mgr. Renáta Tumová, úvazek 1 (22+1), koordinátor ICT, koordinátor projektu Školní mléko a Ovoce do škol. 1 hodina Tv ve čtvrtek 5.vyučovací hodinu je stanovena  jako nadúvazková.

Celkový počet žáků školy je 30, z nichž 4 žáci dojíždějí z Dlouhé Loučky,  1 žák z Troubelic, část Pískov, 1 žák z Lipinky.

1 oddělení ŠD max. kapacita 30 zapsaných žáků            

vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,655 (19 hodin/ týden přímé pracovní práce), vychovatelka Věra Šafaříková, úvazek 0,172 (5 hodin/ týden přímé pracovní práce). Blanka Urbášková AP v ŠD – úvazek 0,25

Provoz ŠD a rozvržení přímé ped. práce:    ranní družina denně 6.45 – 7.45 vychovatelka Věra Šafaříková, úvazek 0,172 (5 hodin/ týden přímé pracovní práce)

odpolední družina od 11.45 – 15.45 v pondělí a 11.45 – 15.30 úterý-pátek, vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,655 (19 hodin/ týden přímé pracovní práce).

Nepřímá míra pracovní povinnosti bude zaměstnancům stanovena dle potřeb zaměstnavatele.

Školní budovu otvírá školnice Zdeňka Kubíčková v 6.00 hodin a zamyká školnice v 16.00 hod..

Výuka náboženství: Výuka náboženství bude realizována dle počtu zapsaných dětí Mgr. Karel Janečka, 1 hodina na dohodu o provedení práce. 

V Nové Hradečné, 26.8.2022                          Mgr. Soňa Trávníčková. řed. ZŠ