Organizace školy školní rok 2023 / 2024

Organizace školy ve školním roce 2023/2024

Základní škola Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvková organizace,

Málotřídní škola s výukou v 1. až  5. postupném ročníku, vyučuje se ve třech třídách.

 I. Organizace školy: I.     třída 1. ročník ročník (7 žáků): třídní učitelka Mgr. Soňa Trávníčková, řed.,výchovný poradce, úvazek 1 (11 hodin přímé prac. povinnosti  + 2 nadúvazkové hodiny ČJ v úterý a středu 3. vyučovací hodinu + 2 hodiny předmět speciálné pedagogické péče v rozvrhu žáků 3. ročníku). Pč, Prv, Vv, TV  a HV v 1. ročníku (7 hodin týdně) vyučuje Pavlína Knobová na pracovní smlouvu pracovní úvazek 0,318.

II. třída : 2. a 4.ročník,   14 žáků (12 + 2 žáci) třídní učitelka Mgr.Hana Ševčíková, úv.1,00 (22 + 1 nadúvazková hodina hodiny ČJ ). Zástupce ředitele školy, koordinátor EVVO a výchovy ke zdraví, Pč, Vv, TV a Prv  (5 hodin týdně- 2. ročník) vyučuje Pavlína Knobová ve spojené I. a II. třídě (1.2. ročník) v rámci pracovního úvazku 0,318. PČ, TV ve 3. ročníku vyučuje Mgr. Hana Ševčíková v rámci rozvrhu III. třídy se spojenými ročníky 3.4.5. ročník. 2 žáci zařazeni  k integraci, vzděláváni s podporou AP, asistent pedagoga Věra Šafaříková, úvazek 0,75 v ZŠ.               

III. třída: 3. a 5. ročník 12 žáků (7 + 5), třídní učitelka Mgr.Petra Žvátorová, úvazek 0,95 (21), koordinátor ICT, koordinátor projektu Školní mléko a Ovoce do škol.  1 hodinu informatiky a 2 hodiny Vv ve 4. a 5. ročníku vyučuje Miroslav Ševčík na DPP. 2 žáci zařazeni  k integraci, vzděláváni s podporou AP, asistent pedagoga Nikola Nesétová, úvazek 0,6389 v ZŠ.

Ve škole pracuje školní asistent -  Blanka Urbášková, úvazek 0,5 (20hodin týdně) a Věra Šafaříková na DPP - 4 hodiny týdně. 

Celkový počet žáků školy je 33, z nichž 3 žáci dojíždějí z Dlouhé Loučky,  2 žáci z Troubelic, část Pískov, 3 žáci z Lipinky.

1 oddělení ŠD max. kapacita 30 zapsaných žáků : vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,655 (19 hodin/ týden přímé pracovní práce) a na pozici vychovatelka Blanka Urbášková, úvazek 0,172 (5 hodin/ týden přímé pracovní práce).

Provoz ŠD a rozvržení přímé ped. práce:    ranní družina denně 6.45 – 7.45 vychovatelka Blanka Urbášková, úvazek 0,172 (5 hodin/ týden přímé pracovní práce)odpolední družina od 11.45 – 15.45 v pondělí a 11.45 – 15.30 úterý-pátek, vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,655 (19 hodin/ týden přímé pracovní práce). Nepřímá míra pracovní povinnosti bude zaměstnancům stanovena dle potřeb zaměstnavatele.

Školní budovu otvírá školnice Zdeňka Kubíčková v 6.00 hodin a zamyká školnice v 16.00 hod..

Výuka náboženství: Výuka náboženství bude realizována dle počtu zapsaných dětí - vyučující Mgr. Karel Janečka, 1 hodina na dohodu o provedení práce. 

 

V Nové Hradečné, 1.2. 2024                          Mgr. Soňa Trávníčková. řed. ZŠ