Projekty podpořené EU

Naše škola je zapojena do Projektu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT

**********************************************************************

ZŠ NOVÁ HRADEČNÁ 002, který je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02XX/00/22_002/0002814

Cílem projektu u ZŠ je personální podpora -  školní asistent ZŠ, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK.

*********************************************************************

 V rámci šablon III naše ZŠ zpracovala tyto metodické materiály:

  • v rámci šablony III/2 DUMy pro 1.-5. ročník, výtvarná výchova
  • III/2 DUMy pro 1. 2. ročník, praktické činnosti
  • III/2 DUMy pro 5. ročník, Informatika
  • I/2 met. mat. pro 1. ročník, 2.a 3. ročník, 4. a 5. ročník, Český jazyk
  • I/2 met. materiály  pro 1. ročník - Matematika, 1. ročník - Prvouka, 4.,5. ročník- Vlastivěda (historie)
  • II/2 met. materiály pro 3.,4.,5. ročník, Anglický jazyk
  • V/2 met. materiály pro 2. ročník, Prvouka, 4.,5. ročník Vlastivěda

 na požádání Vám DUMy poskytneme, kontaktujte nás na emailuZS.novahradecna@seznam.cz

Soubory