EVVO

Na  podzim tohoto školního roku 2020/2021 jsme na základě rozhodnutí 

Rady Ol. kraje získali  titul ZELENÁ ŠKOLA Olomouckého kraje za realizaci EVVO ve škole.

V rámci úspěšně podané žádosti o podporu ze SFŽP (výzvy č.16/2017 NPŽP) byly na základě Rozhodnutí č. 09501862 poskytnuty  formou dotace ze SFŽP ČR finanční prostředky ve výši 368 620 Kč tj. 85,0% ze základu pro stanovení podpory na realizaci projektu:

Učíme se v zahradě

Díky tomuto projektu došlo k revitalizaci školní zahrady v areálu základní školy s aktivním přispěním žáků, rodičů, pedagogů a veřejnosti.

Tento projekt byl realizován v letech 2017, 2018, 2019.

Díky tomuto projektu realizujeme EVVO v krásném a inspirujícím prostředí. Školní zahradu tak můžeme využívat i pro běžnou výuku. 

 V oblasti enviromentální výchovy se naše škola snaží spolupracovat s co možná nejvíce dostupnými materiály a informacemi a také jinými institucemi. Enviromentální výchovu začleňujeme téměř do všech vyučovacích předmětů během celého roku.

Naše aktivity v oblasti EVVO

  • Snažíme se o ekologický provoz školy
  • Využívání školní zahrady k vyučovací a odpočinkové činnosti
  • Spolupráce se Sluňákovem,  Studánkou a SEV Mladoňov
  • Účast v ekologicky zaměřených soutěžích
  • Začlenění EVVO do výchovně-vzdělávací oblasti
  • Využívání okolního prostředí školy
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
  • Spolupráce v EVVO s dalšími složkami

 Detailní informace jsou v následujících odkazech:

Soubory