Kontakty

Základní škola Nová Hradečná
Nová Hradečná 123,  783 84
telefon: 585 032 307, 739 303 615 
ŠD: 732 456 774 
ŠJ: 585 032 322

IČO: 70985413
č.ú. 1809647399/0800
ZS.novahradecna@seznam.cz
datová schránka: g6kmp73
statutární zástupce: Mgr. Soňa Trávníčková, ředitelka ZŠ

Pedagogové ZŠ Nová Hradečná

  • Mgr. Soňa Trávníčková - vyučující,  ředitelka školy, speciální pedagog, výchovný poradce, koordinátor etické výchovy, vedení reedukačních činností
  • Mgr. Hana Ševčíková - vyučující, zástupce ředitele, speciální pedagog, koordinátor EVVO
  • Mgr. Renáta Tumová - vyučující, koordinátor ICT, koordinátor výchovy ke zdraví
  • Blanka Urbášková - asistent pedagoga, v I. třídě
  • Radka Pospíšilová -  asistent pedagoga, v II. třídě, vychovatelka ŠD - ranní družina
  • Věra Šafaříková - asistent pedagoga ve III. třídě
  •  Pavlína Knobová- vyučující, vychovatelka ŠD, metodik prevence, koordinátor dopravní výchovy
  • Mgr. Karel Janečka- nepovinný předmět Náboženství, koordinátor multikulturní výchovy

Provozní pracovníci
Zdeňka Kubíčková - školnice, uklízečka, pracovnice výdeje stravy

Soubory