Kroužky

V současné době se na škole provozují tyto mimoškolní aktivity:

Výtvarný a keramický kroužek - (čtvrtek, dvě skupiny 12.30 - 14.30)- vedoucí zájmového útvaru - Blanka Urbášková

Hra na flétnu -  (individuální výuka po, út) vedoucí zájmového útvaru   Mgr. Hana Ševčíková

Tanečně-pohybový kroužek -  (středa  13.15 - 14.00) vedoucí zájmového útvaru Věra Šafaříková

Angličtina hrou - (pondělí 13.15 - 14.00) žáci 1. a 2. ročníku vedoucí zájmového útvaru Mgr. Renáta Tumová

Přírodovědně - ekologický kroužek - dle zájmu dětí budeme hledat lektora
Do budoucna plánujeme pro tyto kroužky samostatné oddíly na stránkách školy