Pokyny pro rodiče - stravné školní rok 2022/2023

Budete-li platit stravné z účtu, musíte dát povolení k inkasu na účet 180986857/0300

Obědy je nutné odhlašovat vždy den dopředu do 12.30 hodin. V případě nemoci je možné první den odebrat oběd do jídlonosiče / od 11.00 do 13.00 hodin/,a další den je nutné dítě z obědu odhlásit!!! 

Pokud oběd neodhlásíte, bude účtován za plnou výši.

Odhlášky přes internet http://strav.nasejidelna.cz/0215

Přihlášení: 5 písmen z vašeho příjmení bez háčků a čárek + vaše číslo

Heslo: je stejné, můžete si změnit, novým strávníkům bude vytvořeno.

Obědy jsou hrazeny měsíčně, vždy zpětně za uplynulý měsíc, a to k 15.v měsíci.

Pokud se stane, že z jakékoliv důvodu platba neproběhne, je nutné spojit se s vedoucí jídelny a domluvit se na platbě. Znovu upozorňujeme, že kdo nebude mít do 20. v měsíci zaplaceno nebude další měsíc mít oběd.

V případě dotazů volejte vedoucí jídelny.

Vedoucí jídelny: Jitka Šmídová – mobil - 777084657, 

tel. do stravovny – 585032322